COD 4 Map Rotation Generator - BETA


Postavke

Početni Gametype (prvi nakon starta/restarta servera):


Map Rotation
Da biste dodali još mapa za Map Rotation jednostavno pritisnite zelenu tipku plus. Trebat će vam barem 1 mapa odabrana za generiranje koda rotacije.
Map 1:
  Output
Ukoliko koristite Internet Explorer moguće je da Map Rotation kod neće biti ispravan. Pokušajte koristiti Google Chrome ili Mozilla Firefox web browser-e.
- ili -

Kako podesiti Custom Rotaciju sa dodatnim cfg-om?

Način broj 1

1.: Napravite novu datoteku i nazovite ju: maps.cfg unutar /main/ foldera.
2.: Stavite dobiveni kod u tu datoteku.
3.: U Vaš server.cfg, na kraj iza svega dodajte exec maps.cfg. 4.: Ukoliko ste sve napravili kako treba, rotacija mapa bi trebala biti ona iz maps.cfg datoteke.

Kako podesiti Custom Rotaciju sa server.cfg-om?

Način broj 2

Pronađite sv_map_rotation liniju u Vašo server.cfg datoteci
sv_map_rotation "ovdje se nalaze mape vec neke"
Obrišite tu liniju koju ste pronašli sa svim mapama.

Dobiveni kod ubacite umjesto komande koju ste obrisali.
Spremite Vaš server.cfg.
Restartajte server, ukoliko ste sve dobro napravili rotacija će biti ona koju ste generirali sa ove stranice.

Dodatak! Glavni cfg, server.cfg se može zvati i drugačije:
server.cfg
dedicated.cfg
48n48923uv8942.cfg.
Što kompliciraniji naziv glavnog cfg-a bude to će "hackeri" teže moći dobiti informacije iz njega.
Ukoliko imate rcon lozinku u njemu, preporučeno je da ime cfg-a bude neko radnom i besmisleno.

Standardni GameType-ovi
	dm => Deathmatch
	war => Team Deathmatch
	sab => Sabotage
	dom => Domination
	koth => Headquarters
	sd => Search & Destroy

Standardne CoD4 Mape
	mp_convoy => Ambush
	mp_backlot => Backlot
	mp_bloc => Bloc
	mp_bog => Bog
	mp_broadcast => Broadcast
	mp_carentan => China Town
	mp_citystreets => Citystreets
	mp_countdown => Countdown
	mp_crash => Crash
	mp_crash_snow => Crash Snow
	mp_creek => Creek
	mp_crossfire => Crossfire
	mp_farm => Downpour
	mp_killhouse => Killhouse
	mp_overgrown => Overgrown
	mp_pipeline => Pipleline
	mp_shipment => Shipment
	mp_showdown => Showdown
	mp_strike => Strike
	mp_vacant => Vacant
	mp_cargoship => Wetworks

Custom Mape

    U izradieQGamers
Ova stranica koristi Cookie za spremanje Vaših custom mapa i gametype-ova koje ste spremili na stranicu kako bi Vas prilikom iduće posjete prepoznala i ponudila Vam spremljene mape i Gametype-ove. Pročitaj više eQGamers.com